Privacy Statement

Privacy disclaimer

UMCG Ambulancezorg houdt zich aan de wetgeving rond de bescherming van persoonsgegevens. Deze privacy disclaimer richt zich op sollicitanten en personen die via vacature-alert hun gegevens hebben verstrekt om op de hoogte te worden gehouden van vacatures. Alle privacygevoelige informatie die aan UMCG Ambulancezorg wordt verstrekt, valt onder deze privacy disclaimer. UMCG Ambulancezorg spant zich naar alle redelijkheid in privacygevoelige informatie vertrouwelijk te behandelen en zal de informatie uitsluitend gebruiken voor de doeleinden zoals hieronder omschreven.

Vacature-alert

De persoonlijke gegevens die u op de site invult, worden uitsluitend gebruikt om uw bericht af te handelen of u op uw verzoek vacatures of pers- en nieuwsberichten toe te sturen. Uw gegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt en worden nooit aan personen buiten UMCG Ambulancezorg (voor welk doel dan ook) ter beschikking gesteld.

Sollicitanten

Als u solliciteert op een vacature geeft u daarmee toestemming aan UMCG Ambulancezorg om uw persoonlijke gegevens (naam, adres, geboortedatum, inhoud CV, enzovoort) te gebruiken voor sollicitatiedoeleinden voor de desbetreffende vacature. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt voor deze vacature en alleen gedeeld met de medewerker(s) van UMCG Ambulancezorg die direct betrokken zijn bij uw sollicitatie. Uw gegevens worden niet gebruikt voor andere  doeleinden en niet gedeeld met derden.

Bewaartermijn

UMCG Ambulancezorg bewaart de persoonlijke gegevens die u heeft ingevuld bij uw sollicitatie totdat de vacature is afgesloten, danwel uiterlijk binnen twee maanden erna. Bij open sollicitaties geldt een bewaartermijn van zes maanden. Daarna worden de gegevens geanonimiseerd, dat wil zeggen dat uw persoonlijke gegevens uit ons systeem worden verwijderd en dat wij uitsluitend niet tot de persoon herleidbare gegevens bewaren voor onze managementrapportages.
Wilt u geen gebruik meer maken van vacature-alert, dan kunt u zich hiervoor afmelden.